photo da wan2!!!

ashita ha,wakuchin dokidokisuru wan...

そして...リキの恐れていた通り(?)、ワクチンのせいで体調をくずし、

この後、5日間ばかり入院、点滴の生活をおくるのだった....。

....samishikatta wan.tsurakatta wan...

nante....amaeteru hurishitebottan kamunda wan!!!

a.......dame?

gomen wan! moushinaikaraoroshite wan!!!

Modoru-wan!