photo dawan3!!!

iyo iyo kouen debut dawan!!!

papa no kuruma ni notte ookinakouen ni ikunda wan!

kore wo ippen yatte mitakattanda wan(^-^)

cyotto tokuige dawan.

a-!!! kouen te tanoshii tokoroda wan!!!

mata tsuretette wan....kucyakucya...

(mono wo tabenagara hanashicyadame dayo!)

Modoru-wan!